การศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองเก่า ที่มีการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยว ณ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันแรก : การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ Ware House 30

 

กิจกรรมวันที่สอง : การปฏิบัติการ (Workshop) ณ Lhong 1919

Powered by MakeWebEasy.com