การประชุมประชาชน/การประชุมกลุ่มย่อย

ให้ที่ปรึกษาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มเวลาพนัก เช่น ตักบาตรบนเมฆวันอาทิตย์

ต้องการให้เวียงลออยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนา และมีกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว

เชียงรายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองที่ชัดเจนและยาวนาน มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ที่มีการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยว ณ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแนะนำโครงการ (จังหวัดแพร่)

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแนะนำโครงการ (จังหวัดเชียงราย)

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแนะนำโครงการ (จังหวัดพะเยา)

โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

Powered by MakeWebEasy.com